WORKSHOP - Personal Finance

 

 

Voor wie:

Ondernemers:
In kaart brengen van de persoonlijke financiële situatie
Vaststellen welke consequenties en financiële risico's er zijn voor de onderneming

Werkgevers:
Ondersteuning medewerkers in vaststellen toekomst en carrière plannen
Uitleg pensioenvoorziening werkgever en wat dit voor de toekomst betekent

Particulieren:
In kaart brengen van je persoonlijke financiële situatie
Vaststellen welke consequenties en financiële risico's er zijn
Wil en kun je deze risico's aanvaarden?

Slechts tien procent van de Nederlanders heeft een vaste adviseur bij de bank. Deze private banker is, of zou, op de hoogte moeten zijn van de persoonlijke situatie van de klant. Het overgrote deel van de Nederlanders heeft dus geen private banker en moet zijn/haar informatie van het internet halen of van het callcenter van een bank zien te krijgen. Deze onpersoonlijke kanalen zijn echter niet geschikt voor het krijgen van een goed advies, omdat de privé-situatie van de klant niet in kaart is gebracht.

Hoe kom je aan informatie om zelf de juiste financiële beslissingen te nemen?
Dat begint bij het in kaart brengen van je huidige persoonlijke financiële situatie. Dit is het startpunt om je toekomst financieel te bepalen en hier zelf grip op te houden.

Breng je eigen financiële situatie in kaart
In de workshop Personal Finance gaan we in op zaken die van invloed kunnen zijn op je persoonlijke, financiële huishouding. Daardoor krijg je zelf het gereedschap in handen, om in gesprekken met adviseurs, zoals de notaris, de verzekeringsagent en je boekhouder, de juiste vragen stellen en de noodzakelijke informatie te krijgen. Daarnaast bespreken we recente trends en economische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op je financiële situatie.

Inhoud van de Workshop Personal Finance
Tijdens de workshop maak je in twee stappen een risicoanalyse en een actielijst
om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

1. Inventarisatie
Wat is de invloed van je persoonlijke omstandigheden (alleenstaand, samenwonend of getrouwd) op je financiële situatie en mogelijkheden.
Hoe ben je nu verzekerd? Heb je de juiste zaken verzekerd?
Wat is de invloed van vaste en variabele inkomensbestanddelen op je uitgaven. Hoe zit het bijvoorbeeld met je hypotheek?
Is je oudedagsvoorziening goed geregeld? Moet je je zorgen maken over een pensioenbreuk of zijn er andere oplossingen? Hoe zeker is je opgebouwde pensioen?
Wat gebeurt er als je komt te overlijden? Hoe is de situatie voor de nabestaanden (partner en kinderen)? En welke invloed heeft een testament hierop?

2. Analyse
In de analysefase bepaal je, op basis van de gemaakte inventarisatie, welke risico’s je loopt. Kernvraag is of je deze risico’s kan en wil dragen? Met andere woorden: zijn de geïnventariseerde risico’s aanvaardbaar?
Voor risico’s die je niet wilt lopen, moet een oplossing worden gevonden. Daartoe maak je een actielijst met de punten die met je notaris, verzekeringsagent of andere adviseur bespreekt.
De workshop is interactief en er is voldoende tijd voor het stellen van vragen en discussies. De risicoanalyse is echter een persoonlijke activiteit die iedere deelnemer voor zich maakt. Uit privacyoverwegingen wordt de actielijst niet gedeeld met anderen.

Overig
Ideale bezetting: minimaal 10 deelnemers, maximaal 15 deelnemers
Tijd: minimaal 4 uur (1 dagdeel)
Mogelijkheid voor individuele besprekingen na de workshop

Interesse? Neem contact met ons op en wij zorgen voor een passende offerte