Academy kalender

« Maart - 2019 »
M D W D V Z Z
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Stakeholders, waarde en risico

04 augustus 2014 | Geschreven door: John Greijmans

Elke organisatie in de profit of not-for-profit sector heeft als doel, waarde te creëren voor de mensen die een belang hebben in of bij die organisatie. De zogenaamde stakeholders. Waarde wordt gecreëerd (of vernietigd) door beslissingen van het management van de organisatie. Beslissingen die variëren van het bepalen van de strategie tot het managen van de dagelijkse operationele activiteiten van de onderneming. Maar die waarde loopt risico, en dat risico moet worden gemanaged.

Stakeholder Management

Waarde is wat mensen belangrijk vinden, het is wat zij waarderen. De traditionele theorieën over ondernemingen hanteren het uitgangspunt dat, aangezien de aandeelhouders de eigenaren van de organisatie zijn, aandeelhouderswaarde voorop moet staan. Een meer moderne kijk op een bedrijf stelt dat een organisatie aandeelhouderswaarde creëert door de input van investeerders, personeel en leveranciers te verwerken tot output die kan worden gekocht door klanten.

Een onderneming moet dus niet alleen de belangen van aandeelhouders behartigen, maar ook die van klanten, personeel en leveranciers. De stakeholder-theorie gaat nog een stap verder. Er zijn meer belanghebbenden dan de vier eerder genoemde, en allen hebben een belang in de organisatie aangezien de onderneming waarde voor hen creëert of vernietigd.

Een stakeholder wordt in de gelijknamige theorie omschreven als iemand die het bedrijf kan beïnvloeden of die beïnvloedt wordt door die organisatie. Het zijn die groepen zonder wier ondersteuning een onderneming niet zou kunnen bestaan. Een stakeholder is dus een ieder die een belang heeft in, of bij de organisatie. Enkele voorbeelden van stakeholders en hun belang in de onderneming: 

  • Overheid: belasting, wetgeving, werkgelegenheid en waarheidsgetrouwe rapportering
  • Medewerkers: salaris, werkzekerheid, respect en eerlijke communicatie
  • Klanten: kwaliteit, service en een maatschappelijk verantwoorde manier van produceren
  • Leveranciers: een eerlijke manier van zaken doen met elkaar
  • Crediteuren: kredietwaardigheid, nieuwe contracten en liquiditeit
  • Gemeenschap: werk, betrokkenheid en milieubewustzijn
  • Vakbonden: werkgelegenheid
  • Eigenaren: succes van de business

Stakeholders hebben, direct of indirect grote invloed op de doelstellingen die een organisatie zich stelt. Zij zijn daarom voor groot belang voor de onderneming, aangezien hun waarde risico loopt.

Waardecreatie

Alle bedrijven bestaan om herkenbare voordelen te bieden voor hun stakeholders. In andere woorden dus om waarde voor hen te creëren. Waarde wordt gecreëerd als een stakeholder, per saldo iets ontvangt van wat hij belangrijk vindt. Het zijn daarbij de beslissingen van het management die daadwerkelijk waarde creëren of vernietigen.

Beslissingen van het management hebben betrekking op het herkennen van kansen en risico’s. Om die te managen moet de leiding van het bedrijf alle relevante interne en externe informatie wegen en op basis daarvan schaarse middelen inzetten en activiteiten starten om zich aan te passen aan, of gebruik te maken van de veranderende omstandigheden.

Risicomanagement

De omgeving van bedrijven is continu in verandering. Hij is onvoorspelbaar, uitermate veranderlijk en lijkt elke dag complexer te worden. Risico is per definitie het kenmerk van een dergelijke onzekere omgeving. Organisaties moeten die onzekerheid managen door voor elke mogelijke gebeurtenis, de waarschijnlijkheid en impact vast te stellen. Gebeurtenissen die of waarde kunnen vernietigen (risico’s) of waarde kunnen creëren (kansen). 

Risicomanagement maakt het mogelijk voor de leiding om risico’s te beheersen door de kans dat de gebeurtenis zich voordoet te verminderen of de negatieve impact geringer te maken. Het doel van risicomanagement is dus waarde te beschermen en te creëren. 

In het verleden zagen ondernemingen risico’s als een kwaad dat geminimaliseerd of gemitigeerd moest worden. Recent, zien we steeds meer nationale en internationale regulering ontstaan die de organisatie dwingt om meer aandacht en middelen te besteden aan het managen van hun bedrijfsrisco’s. Stakeholders zelf kijken ook zelf in detail naar hoe “hun” bedrijf de juiste maatregelen heeft geïmplementeerd om risico’s te beheersen.

In de huidige globaliserende economische omgeving, zal het identificeren, managen en exploiteren van risico’s en kansen steeds belangrijker worden. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van iedere organisatie.

John Greijmans

 

 

Tags: Risk Management