Blogs van John

John Greijmans is interimmanager en consultant. 

Managerial Jeukwoorden en Politiek Jargon

De verschillen tussen de wijze van praten en werken in de politiek verschillen niet zoveel van die van het bedrijfsleven. Jeukwoorden uit de taal van managers kunnen een op een worden vertaal naar politiek jargon.

 

De datum van de verkiezingen nadert. Met een aanloop op 15 en 15 maart is het zover op 17 maart 2021. Ondanks covid-19 beperkingen heb ik de afgelopen weken een goed beeld kunnen krijgen hoe politici plannen maken en willen uitvoeren. Ik ben geen politicus, maar tijdens het zien van debatten, het lezen van programma’s en het raadplegen van diverse online verkiezingswijzers kwam de vraag bij mij op van, hoe zou ik dit als professioneel manager aanpakken?

Het antwoord was snel gevonden, maar bij het verwoorden daarvan liep ik tegen een taalprobleem aan. In het bedrijfsleven wordt veel en vaak gebruik gemaakt van met name Amerikaans jargon, en ik was bang dat onze hardwerkende en goedbedoelende politici dat niet zouden begrijpen. Ik heb daarom besloten bij elk Amerikaans jeuk-woord tussen haakjes een vertaling naar politiek jargon te geven. Hieronder volgt het resultaat.

Hoe zou ik het politieke proces aanpakken? Om te beginnen kijk ik wie mijn stakeholders (achterban) zijn. Ik ga met hen praten om te begrijpen wat zij willen, wat hun core values (waarden en normen) zijn, wat hun visie (sorry Mark) op de toekomst is, en wat hun stategic targets (lange termijn doelstellingen) zijn. Ik zou deze vastleggen in een mission statement (beginselprogramma). Met dit statement zou ik naar potentiële shareholders (kiezers) gaan en zeggen: hier sta ik voor als company (politieke partij), willen jullie in mij investeren (op mij stemmen)?

Ik verwacht dat veel shareholders (kiezers) in mij willen investeren (op mij willen stemmen), maar dat dat niet voldoende zal zijn om de doelstellingen uit de mission statement (beginselverklaring) te realiseren. Ik moet dus met andere companies (partijen) gaan samenwerken in een joint venture (coalitie).

In de mission statement (beginselverklaring) staat wat ik wil bereiken, maar mijn joint venture partners (coalitiegenoten) en ik weten nog niet hoe. We starten daarom met een strategic planning process (coalitiebesprekingen). We analyseren (onderzoeken) onze omgeving naar kansen en bedreigingen, we maken een assessment (beoordeling) waarin we goed en minder goed zijn (waarover we het eens kunnen worden), en we laten scenario’s (plannen) doorrekenen door corporate control (centraal planbureau). Uiteindelijk komen we dan tot een strategisch plan (regeerakkoord) voor de komende vier jaar.

Op basis van het strategisch plan (regeerakkoord) gaan we managen (regeren) om onze mission statement (beginselverklaring) te realiseren. Helaas mogen we niet zomaar doen wat we willen. De regels voor corporate governance (staatsrecht) en corporate social responsibility (democratie) schrijven voor dat we verantwoording moeten afleggen aan de board (parlement) en aan onze stakeholders (achterban). Doen we dat niet of niet goed, dan kunnen we worden geconfronteerd met een operational audit (parlementaire equette).

Zo bezien zijn de verschillen tussen management en politiek niet al te groot. Wellicht dat consultants als ik daarom ook onze politici kunnen adviseren (factureren). En die Balkenende-norm daar zullen we heus wel uitkomen (ontduiken).

John Greijmans

Maart 2021