Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website www.brightideaz.nl (“de website”) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer gebruikt wordt gemaakt van de website. Ook wordt in deze privacyverklaring beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Bright Ideaz B.V. (“BRIGHTIDEAZ”) gevestigd aan het Handelsplein 30, 3071PR te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Alle door BRIGHTIDEAZ verwerkte persoonsgegevens worden door BRIGHTIDEAZ aangemerkt als vertrouwelijke informatie en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake aanverwante diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

BRIGHTIDEAZ verzamelt en bewaart persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken o.a. contactinformatie (naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) en persoonsgegevens zoals geslacht en geboortedatum. Tevens verwerken wij IT gerelateerde gegevens zoals IP-adres, internetbrowser en apparaat type, waarmee onze website wordt bezocht. Zie daarvoor het onderdeel “Cookies of vergelijkbare technieken”.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen de realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Cookies of vergelijkbare technieken
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
 

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om te beoordelen hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen verschaffen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen bestaan uit een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. De werking daarvan is hierboven beschreven. Wij adviseren u de privacy-verklaringen van linkedInFacebook, Twitter en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) zelf te lezen om te zien wat deze bedrijven met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Delen van persoonsgegevens

BRIGHTIDEAZ deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve:

(1) indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is gesloten;

(2) indien BRIGHTIDEAZ bedrijven inschakelt om diensten te verlenen zoals webhosting. Wij verplichten dienstverleners om de privacy van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken op een juiste manier te beschermen;

(3) indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien deze verplichting wordt opgelegd door een handhavingsinstantie.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

BRIGHTIDEAZ neemt alle passende technische, praktische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht om uw persoonsgegevens te beschermen.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht de door ons verwerkte gegevens te laten verwijderen. Tot slot heeft u het recht om de verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

 

Vragen

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt richten aan:

BRIGHT IDEAZ B.V.
Handelsplein 30
3071 PR Rotterdam

info@brightideaz.nl

 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Onderaan deze privacyverklaring wordt de datum vermeld van de laatste wijziging op de privacyverklaring.

Mei 2019